Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů na e-shopu www.takos.cz

1. Obchodní firma Takos s.r.o., IČ: 63995522, se sídlem Novákových 358/12, 180 00 Praha 8, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zvaná také GDPR (dále jen „Nařízení“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující osobní údaje zákazníka ( také „kupující“ ) :

• jméno a příjmení, název

• e-mailovou adresu

• telefonní číslo

• adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, při uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem (kupujícím) a prodávajícím. Jedná se o zpracování osobních údajů vyplívající z jiných zákonů EU a České republiky a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány informační zprávy, které jsou důležité pro plnění smlouvy a jeho práva dle Občanského zákoníku.

4. Na základě vyjádřeného souhlasu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. mohou být dále zákazníkům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, pokud jej kupující neodmítne. Zasílání zpráv lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit, např.: osobně, telefonicky, mailem nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno pod dohledem správce osobních údajů Takos s.r.o., zastoupeného pověřeným pracovníkem manažerem jakosti, dalšími zaměstnanci a také externími zpracovateli:

a) Správci softwarového řešení e-shopu REDJET, provozované společností REDENGE solutions s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha a správci softwarového řešení e-shopu Shoptet, provozované společností Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

b) Dopravními a doručovacími společnostmi: Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 58601 Jihlava a Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 251 01 Modletice

c) Provozovatelé platebních systémů GOPAY s.r.o., sídlem Planá 67, 370 01 Planá a Československá obchodní banka, a. s., Na Poříčí 1046/24, 115 20 Praha 1

d) Zpracovatelé účetní agendy 1. bilanční s.r.o., Štúrova 1056/9, 142 00 Praha 4

e) Správce počítačové sítě Hurican Czech, s.r.o., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Pověřencem dle výše uvedeného nařízení je stanoven představitel vedení pro jakost – manažer jakosti, kterého můžete kontaktovat na emailové adrese info@takos.cz.

6. Obchodní firma provozující webové stránky www.takos.cz užívá na provozovaných webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

b) základní funkčnosti webových stránek

7. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

8. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

9. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek a proto se důrazně žádá, aby takoví návštěvníci webové stránky nevyužívali.

10. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

11. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a) Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Ireland, Ltd., sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Evropská Unie

b) Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

c) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Harbour, Dublin 2, Irsko, Evropská Unie

12. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

a) zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

b) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

c) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

f) na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

g) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

h) na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

i) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.